Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Dnia 21-10-2016 godz. 13:02:29

Wniosek mniejszości 5, 10

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 0 53 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1