Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Dnia 21-10-2016 godz. 13:01:08

Wniosek mniejszości 2, 7

Za: 28 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 0 0 0 0 1