Narzędzia:

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 06-10-2016 godz. 12:25:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 45 45 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0