Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-09-2016 godz. 21:33:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 0 26 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2
1 0 0 0 0 1