Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Dnia 22-09-2016 godz. 12:49:05

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 22 0 3 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0