Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 24-05-2012 godz. 09:20:17

Poprawki 20 i 24

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 6