Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dnia 04-08-2016 godz. 12:57:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 66 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 60 60 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 4 3 20 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0