Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Dnia 04-08-2016 godz. 12:43:36

Poprawka

Za: 91 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 60 1 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0