Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dnia 04-08-2016 godz. 12:34:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 25 0 3 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0