Narzędzia:

Dnia 03-08-2016 godz. 11:09:41

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 0 53 2 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 25 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 0 0 1 0