Narzędzia:

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Dnia 21-07-2016 godz. 09:53:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 61 0 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 28 0 2 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0