Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-07-2016 godz. 09:52:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 61 0 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0