Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 21-07-2016 godz. 09:40:22

Poprawka 30

Za: 36 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 61 2 59 0 2
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0