Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Dnia 07-07-2016 godz. 22:00:24

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 60 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 57 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 1 21 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0