Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Dnia 07-07-2016 godz. 21:59:34

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 27 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 0 58 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 25 1 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0