Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 07-07-2016 godz. 21:49:01

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 61 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 27 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0