Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 07-07-2016 godz. 21:47:47

Poprawka

Za: 34 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 2 55 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0