Narzędzia:

Dnia 24-06-2016 godz. 09:04:10

Za: 50 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 0 19 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1