Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-06-2016 godz. 19:45:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 53 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0
1 1 1 0 0 0