Narzędzia:

Dnia 15-06-2016 godz. 12:44:11

Za: 44 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 38
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 43 43 0 0 20
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 17 1 16 0 16
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1