Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:36:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 57 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17