Narzędzia:

Ustawa o efektywności energetycznej

Dnia 09-06-2016 godz. 21:27:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 16