Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:17:46

Poprawka 106

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17