Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:16:42

Poprawka 91

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16