Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:12:51

Poprawka 59, 135

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16