Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:44:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 18