Narzędzia:

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dnia 08-06-2016 godz. 16:34:27

Poprawka 4, 7

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17