Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:51:00

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 15