Narzędzia:

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dnia 08-06-2016 godz. 16:32:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22