Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:48:11

Poprawka 41

Za: 36 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21