Narzędzia:

Dnia 08-06-2016 godz. 11:18:10

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20