Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:46:34

Poprawka 33

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17