Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:43:55

Poprawka 23

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19