Narzędzia:

Dnia 08-06-2016 godz. 11:14:38

Za: 54 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22