Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 19-05-2016 godz. 13:20:58

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 59 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 19