Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Dnia 19-05-2016 godz. 13:14:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22