Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Dnia 12-05-2016 godz. 13:28:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12