Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-05-2016 godz. 13:26:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13