Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-05-2016 godz. 13:26:08

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12