Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-05-2016 godz. 13:09:33

Poprawka 7

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13