Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dnia 10-05-2012 godz. 13:59:54

Poprawka

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13