Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 10-05-2012 godz. 13:57:38

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13