Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Dnia 10-05-2012 godz. 13:49:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14