Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-05-2012 godz. 13:47:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 13