Narzędzia:

Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Dnia 17-11-2011 godz. 10:05:56

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10