Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:15:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15