Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:07:29

Poprawka 1, 7, 18, 24, 30

Za: 33 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16