Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:27:00

Poprawka 2

Za: 28 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13