Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:37:36

Poprawka 30

Za: 32 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12