Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:37:08

Poprawka 29

Za: 38 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13